BOFT PHOTO

PRINT


Hướng dẫn thao tác

  • Bước 1: Lựa chọn khung hình
  • Bước 2: Lựa chọn hình ảnh
  • Bước 3: Chỉnh sửa hình ảnh
  • Bước 4: Nhập mã in * và hoàn tất.

(*) Vui lòng liên hệ nhân viên thu ngân nếu chưa có mã.

Scan me